Juraj DrobaVážené dámy, vážení páni, prvých sto dní vo funkcii predsedu Bratislavského samosprávneho kraja je za mnou. Plním predvolebný sľub a predkladám Programové vyhlásenie Bratislavského samosprávneho kraja s najdôležitejšími cieľmi na päť rokov. Ich splnenie je pre mňa záväzkom voči všetkým vám, obyvateľom nášho kraja. Na Slovensku doteraz nebolo zvykom, aby si samosprávne kraje vytýčili na celé volebné obdobie konkrétne ciele a kroky, ktoré sa verejne zaviazali realizovať. Rád začínam novú tradíciu a verejnosti dávam k dispozícii plán našej práce a do budúcnosti prehľadný nástroj kontroly pri jej odpočte. Nestaviam vzdušné zámky. Snažím sa reálne vnímať súčasný stav a zároveň robiť rozhodnutia, ktoré prinesú viditeľné zlepšenie kvality života obyvateľov Bratislavského kraja. Svoje priority som jasne komunikoval už počas prvých mesiacov v úrade. Popri doprave nezabúdam na sociálnu oblasť, školstvo, zdravotníctvo, kultúru, ale ani na životné prostredie či potenciál nášho kraja v cestovnom ruchu. V samosprávnej politike je dôležitá ochota spolupracovať. Som rád, že sme sa dokázali dohodnúť s poslancami, primátormi aj starostami a že predložený program je spoločnou víziou, ktorú budeme napĺňať SPOLU. Bez ohľadu na stranícku príslušnosť a volebný obvod. Máme päť rokov na to, aby sme dokázali, že sa to dá. Držme si navzájom palce.                                                                                                                                                                                   Juraj Droba                                                                                                                                                                                       

Juraj Droba Vážené dámy, vážení páni, prvých sto dní vo funkcii predsedu Bratislavského samosprávneho kraja je za mnou. Plním predvolebný sľub a predkladám Programové vyhlásenie Bratislavského samosprávneho kraja s najdôležitejšími cieľmi na päť rokov. Ich splnenie je pre mňa záväzkom voči všetkým vám, obyvateľom nášho kraja. Na Slovensku doteraz nebolo zvykom, aby si samosprávne kraje vytýčili na celé volebné obdobie konkrétne ciele a kroky, ktoré sa verejne zaviazali realizovať. Rád začínam novú tradíciu a verejnosti dávam k dispozícii plán našej práce a do budúcnosti prehľadný nástroj kontroly pri jej odpočte. Nestaviam vzdušné zámky. Snažím sa reálne vnímať súčasný stav a zároveň robiť rozhodnutia, ktoré prinesú viditeľné zlepšenie kvality života obyvateľov Bratislavského kraja. Svoje priority som jasne komunikoval už počas prvých mesiacov v úrade. Popri doprave nezabúdam na sociálnu oblasť, školstvo, zdravotníctvo, kultúru, ale ani na životné prostredie či potenciál nášho kraja v cestovnom ruchu. V samosprávnej politike je dôležitá ochota spolupracovať. Som rád, že sme sa dokázali dohodnúť s poslancami, primátormi aj starostami a že predložený program je spoločnou víziou, ktorú budeme napĺňať SPOLU. Bez ohľadu na stranícku príslušnosť a volebný obvod. Máme päť rokov na to, aby sme dokázali, že sa to dá. Držme si navzájom palce.                                                                                                                                                        Juraj Droba                                                                                                              

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Predseda BSK

JURAJ DROBA

Podpredsedovia Bratislavského samosprávneho kraja

MIKULÁŠ KRIPPEL              (sociálne služby)

ALŽBETA OŽVALDOVÁ        (doprava)

vo - volebné obvody

» vo 1 – MČ Staré Mesto » vo 2 – MČ Ružinov » vo 3 – MČ Vrakuňa » vo 4 – MČ Podunajské Biskupice » vo 5 – MČ Nové Mesto » vo 6 – MČ Rača, MČ Vajnory » vo 7 – MČ Karlova Ves » vo 8 – MČ Devín, MČ Devínska Nová Ves » vo 9 – MČ Dúbravka » vo 10 – MČ Lamač, MČ Záhorská Bystrica » vo 11 – MČ Čunovo, MČ Jarovce, MČ Petržalka, MČ Rusovce » vo 12 – Mesto Malacky a obce okresu Malacky: Studienka, Záhorie (vojenský obvod), Závod » vo 13 – obce okresu Malacky: Gajary, Kostolište, Malé Leváre, Veľké Leváre, Suchohrad, Záhorská Ves » vo 14 – obce okresu Malacky: Jakubov, Láb, Plavecký Štvrtok, Vysoká pri Morave, Zohor » vo 15 – obce okresu Malacky: Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rohožník, Sološnica » vo 16 – obce okresu Malacky: Borinka, Marianka, Stupava » vo 17 – Mesto Pezinok » vo 18 – obce okresu Pezinok: Limbach, Slovenský Grob, Svätý Jur, Viničné » vo 19 – obce okresu Pezinok: Modra, Šenkvice, Vinosady » vo 20 – obce okresu Pezinok: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk a obce okresu Senec: Igram, Kaplna » vo 21 – Mesto Senec » vo 22 – obce okresu Senec: Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Tureň, Veľký Biel » vo 23 – obce okresu Senec: Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Zálesie » vo 24 – obce okresu Senec: Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Rovinka, Tomášov, Vlky

ELENA PÄTOPRSTÁ           (životné prostredie)

Poslanecké kluby

Bratislavský regionálny klub

Predseda

VLADIMÍR BAJAN

Členovia

DUŠAN DVORAN

MARIAN GREKSA

PETER FITZ

vo - volebné obvody

» vo 1 – MČ Staré Mesto » vo 2 – MČ Ružinov » vo 3 – MČ Vrakuňa » vo 4 – MČ Podunajské Biskupice » vo 5 – MČ Nové Mesto » vo 6 – MČ Rača, MČ Vajnory » vo 7 – MČ Karlova Ves » vo 8 – MČ Devín, MČ Devínska Nová Ves » vo 9 – MČ Dúbravka » vo 10 – MČ Lamač, MČ Záhorská Bystrica » vo 11 – MČ Čunovo, MČ Jarovce, MČ Petržalka, MČ Rusovce » vo 12 – Mesto Malacky a obce okresu Malacky: Studienka, Záhorie (vojenský obvod), Závod » vo 13 – obce okresu Malacky: Gajary, Kostolište, Malé Leváre, Veľké Leváre, Suchohrad, Záhorská Ves » vo 14 – obce okresu Malacky: Jakubov, Láb, Plavecký Štvrtok, Vysoká pri Morave, Zohor » vo 15 – obce okresu Malacky: Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rohožník, Sološnica » vo 16 – obce okresu Malacky: Borinka, Marianka, Stupava » vo 17 – Mesto Pezinok » vo 18 – obce okresu Pezinok: Limbach, Slovenský Grob, Svätý Jur, Viničné » vo 19 – obce okresu Pezinok: Modra, Šenkvice, Vinosady » vo 20 – obce okresu Pezinok: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk a obce okresu Senec: Igram, Kaplna » vo 21 – Mesto Senec » vo 22 – obce okresu Senec: Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Tureň, Veľký Biel » vo 23 – obce okresu Senec: Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Zálesie » vo 24 – obce okresu Senec: Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Rovinka, Tomášov, Vlky

ŠTEFAN GAŠPAROVIČ

Za lepší kraj

Predseda

MARTIN CHREN

Členovia

BARBORA ORÁČOVÁ

MARTIN PATOPRSTÝ

vo - volebné obvody

» vo 1 – MČ Staré Mesto » vo 2 – MČ Ružinov » vo 3 – MČ Vrakuňa » vo 4 – MČ Podunajské Biskupice » vo 5 – MČ Nové Mesto » vo 6 – MČ Rača, MČ Vajnory » vo 7 – MČ Karlova Ves » vo 8 – MČ Devín, MČ Devínska Nová Ves » vo 9 – MČ Dúbravka » vo 10 – MČ Lamač, MČ Záhorská Bystrica » vo 11 – MČ Čunovo, MČ Jarovce, MČ Petržalka, MČ Rusovce » vo 12 – Mesto Malacky a obce okresu Malacky: Studienka, Záhorie (vojenský obvod), Závod » vo 13 – obce okresu Malacky: Gajary, Kostolište, Malé Leváre, Veľké Leváre, Suchohrad, Záhorská Ves » vo 14 – obce okresu Malacky: Jakubov, Láb, Plavecký Štvrtok, Vysoká pri Morave, Zohor » vo 15 – obce okresu Malacky: Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rohožník, Sološnica » vo 16 – obce okresu Malacky: Borinka, Marianka, Stupava » vo 17 – Mesto Pezinok » vo 18 – obce okresu Pezinok: Limbach, Slovenský Grob, Svätý Jur, Viničné » vo 19 – obce okresu Pezinok: Modra, Šenkvice, Vinosady » vo 20 – obce okresu Pezinok: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk a obce okresu Senec: Igram, Kaplna » vo 21 – Mesto Senec » vo 22 – obce okresu Senec: Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Tureň, Veľký Biel » vo 23 – obce okresu Senec: Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Zálesie » vo 24 – obce okresu Senec: Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Rovinka, Tomášov, Vlky

Klub 7 strán

Predseda

ISTVÁN POMICHAL

Podpredseda

JÁN KARMAN

Členovia

ZUZANA AUFRICHTOVÁ

PETER HOCHSCHORNER

MAREK MACHATA

ELENA PÄTOPRSTÁ

ZUZANA SCHWARTZOVÁ

 

VLADIMÍR DOLINAY

ANDREJ KOVARÍK

LÝDIA OVEČKOVÁ

DUŠAN PEKÁR

MARTIN SMEJA

vo - volebné obvody

» vo 1 – MČ Staré Mesto » vo 2 – MČ Ružinov » vo 3 – MČ Vrakuňa » vo 4 – MČ Podunajské Biskupice » vo 5 – MČ Nové Mesto » vo 6 – MČ Rača, MČ Vajnory » vo 7 – MČ Karlova Ves » vo 8 – MČ Devín, MČ Devínska Nová Ves » vo 9 – MČ Dúbravka » vo 10 – MČ Lamač, MČ Záhorská Bystrica » vo 11 – MČ Čunovo, MČ Jarovce, MČ Petržalka, MČ Rusovce » vo 12 – Mesto Malacky a obce okresu Malacky: Studienka, Záhorie (vojenský obvod), Závod » vo 13 – obce okresu Malacky: Gajary, Kostolište, Malé Leváre, Veľké Leváre, Suchohrad, Záhorská Ves » vo 14 – obce okresu Malacky: Jakubov, Láb, Plavecký Štvrtok, Vysoká pri Morave, Zohor » vo 15 – obce okresu Malacky: Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rohožník, Sološnica » vo 16 – obce okresu Malacky: Borinka, Marianka, Stupava » vo 17 – Mesto Pezinok » vo 18 – obce okresu Pezinok: Limbach, Slovenský Grob, Svätý Jur, Viničné » vo 19 – obce okresu Pezinok: Modra, Šenkvice, Vinosady » vo 20 – obce okresu Pezinok: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk a obce okresu Senec: Igram, Kaplna » vo 21 – Mesto Senec » vo 22 – obce okresu Senec: Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Tureň, Veľký Biel » vo 23 – obce okresu Senec: Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Zálesie » vo 24 – obce okresu Senec: Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Rovinka, Tomášov, Vlky

 

LADISLAV GUJBER

MIKULÁŠ KRIPPEL

IVAN PATOPRSTÝ

ZUZANA RATTAJOVÁ

OLIVER SOLGA

Krajský klub nezávislých

Predseda

MICHAL DROTOVÁN

Podpredsedníčka

MÁRIA HUDÁKOVÁ

Členovia

PETER BUZÁŠ

LÍVIA POLÁCHOVÁ

 

JANA HREHOROVÁ

JAROMÍR ŠÍBL

vo - volebné obvody

» vo 1 – MČ Staré Mesto » vo 2 – MČ Ružinov » vo 3 – MČ Vrakuňa » vo 4 – MČ Podunajské Biskupice » vo 5 – MČ Nové Mesto » vo 6 – MČ Rača, MČ Vajnory » vo 7 – MČ Karlova Ves » vo 8 – MČ Devín, MČ Devínska Nová Ves » vo 9 – MČ Dúbravka » vo 10 – MČ Lamač, MČ Záhorská Bystrica » vo 11 – MČ Čunovo, MČ Jarovce, MČ Petržalka, MČ Rusovce » vo 12 – Mesto Malacky a obce okresu Malacky: Studienka, Záhorie (vojenský obvod), Závod » vo 13 – obce okresu Malacky: Gajary, Kostolište, Malé Leváre, Veľké Leváre, Suchohrad, Záhorská Ves » vo 14 – obce okresu Malacky: Jakubov, Láb, Plavecký Štvrtok, Vysoká pri Morave, Zohor » vo 15 – obce okresu Malacky: Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rohožník, Sološnica » vo 16 – obce okresu Malacky: Borinka, Marianka, Stupava » vo 17 – Mesto Pezinok » vo 18 – obce okresu Pezinok: Limbach, Slovenský Grob, Svätý Jur, Viničné » vo 19 – obce okresu Pezinok: Modra, Šenkvice, Vinosady » vo 20 – obce okresu Pezinok: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk a obce okresu Senec: Igram, Kaplna » vo 21 – Mesto Senec » vo 22 – obce okresu Senec: Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Tureň, Veľký Biel » vo 23 – obce okresu Senec: Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Zálesie » vo 24 – obce okresu Senec: Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Rovinka, Tomášov, Vlky

 

MÁRIA KISKOVÁ

MARTIN VLAČIKY

Starostovia pre kraj

Predseda

MARTIN ZAŤOVIČ

Členovia

IGOR ADAMEC

JOZEF KRÚPA

JURAJ ŠTEKLÁČ

 

JURAJ JÁNOŠÍK

ALŽBETA OŽVALDOVÁ

PETER ŠVARAL

vo - volebné obvody

» vo 1 – MČ Staré Mesto » vo 2 – MČ Ružinov » vo 3 – MČ Vrakuňa » vo 4 – MČ Podunajské Biskupice » vo 5 – MČ Nové Mesto » vo 6 – MČ Rača, MČ Vajnory » vo 7 – MČ Karlova Ves » vo 8 – MČ Devín, MČ Devínska Nová Ves » vo 9 – MČ Dúbravka » vo 10 – MČ Lamač, MČ Záhorská Bystrica » vo 11 – MČ Čunovo, MČ Jarovce, MČ Petržalka, MČ Rusovce » vo 12 – Mesto Malacky a obce okresu Malacky: Studienka, Záhorie (vojenský obvod), Závod » vo 13 – obce okresu Malacky: Gajary, Kostolište, Malé Leváre, Veľké Leváre, Suchohrad, Záhorská Ves » vo 14 – obce okresu Malacky: Jakubov, Láb, Plavecký Štvrtok, Vysoká pri Morave, Zohor » vo 15 – obce okresu Malacky: Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rohožník, Sološnica » vo 16 – obce okresu Malacky: Borinka, Marianka, Stupava » vo 17 – Mesto Pezinok » vo 18 – obce okresu Pezinok: Limbach, Slovenský Grob, Svätý Jur, Viničné » vo 19 – obce okresu Pezinok: Modra, Šenkvice, Vinosady » vo 20 – obce okresu Pezinok: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk a obce okresu Senec: Igram, Kaplna » vo 21 – Mesto Senec » vo 22 – obce okresu Senec: Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Tureň, Veľký Biel » vo 23 – obce okresu Senec: Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Zálesie » vo 24 – obce okresu Senec: Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Rovinka, Tomášov, Vlky

 

JURAJ KÁČER

PETER PILINSKÝ

PETER TYDLITÁT

Klub nezávislých poslancov

Predseda

JÁN BUOCIK

Členovia

KATARÍNA AUGUSTINIČ

 

JOZEF UHLER

vo - volebné obvody

» vo 1 – MČ Staré Mesto » vo 2 – MČ Ružinov » vo 3 – MČ Vrakuňa » vo 4 – MČ Podunajské Biskupice » vo 5 – MČ Nové Mesto » vo 6 – MČ Rača, MČ Vajnory » vo 7 – MČ Karlova Ves » vo 8 – MČ Devín, MČ Devínska Nová Ves » vo 9 – MČ Dúbravka » vo 10 – MČ Lamač, MČ Záhorská Bystrica » vo 11 – MČ Čunovo, MČ Jarovce, MČ Petržalka, MČ Rusovce » vo 12 – Mesto Malacky a obce okresu Malacky: Studienka, Záhorie (vojenský obvod), Závod » vo 13 – obce okresu Malacky: Gajary, Kostolište, Malé Leváre, Veľké Leváre, Suchohrad, Záhorská Ves » vo 14 – obce okresu Malacky: Jakubov, Láb, Plavecký Štvrtok, Vysoká pri Morave, Zohor » vo 15 – obce okresu Malacky: Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rohožník, Sološnica » vo 16 – obce okresu Malacky: Borinka, Marianka, Stupava » vo 17 – Mesto Pezinok » vo 18 – obce okresu Pezinok: Limbach, Slovenský Grob, Svätý Jur, Viničné » vo 19 – obce okresu Pezinok: Modra, Šenkvice, Vinosady » vo 20 – obce okresu Pezinok: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk a obce okresu Senec: Igram, Kaplna » vo 21 – Mesto Senec » vo 22 – obce okresu Senec: Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Tureň, Veľký Biel » vo 23 – obce okresu Senec: Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Zálesie » vo 24 – obce okresu Senec: Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Rovinka, Tomášov, Vlky

Nezaradení poslanci

MARTIN BORGUĽA

JURAJ PÁTEK

JURAJ ŘÍHA

vo - volebné obvody

» vo 1 – MČ Staré Mesto » vo 2 – MČ Ružinov » vo 3 – MČ Vrakuňa » vo 4 – MČ Podunajské Biskupice » vo 5 – MČ Nové Mesto » vo 6 – MČ Rača, MČ Vajnory » vo 7 – MČ Karlova Ves » vo 8 – MČ Devín, MČ Devínska Nová Ves » vo 9 – MČ Dúbravka » vo 10 – MČ Lamač, MČ Záhorská Bystrica » vo 11 – MČ Čunovo, MČ Jarovce, MČ Petržalka, MČ Rusovce » vo 12 – Mesto Malacky a obce okresu Malacky: Studienka, Záhorie (vojenský obvod), Závod » vo 13 – obce okresu Malacky: Gajary, Kostolište, Malé Leváre, Veľké Leváre, Suchohrad, Záhorská Ves » vo 14 – obce okresu Malacky: Jakubov, Láb, Plavecký Štvrtok, Vysoká pri Morave, Zohor » vo 15 – obce okresu Malacky: Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rohožník, Sološnica » vo 16 – obce okresu Malacky: Borinka, Marianka, Stupava » vo 17 – Mesto Pezinok » vo 18 – obce okresu Pezinok: Limbach, Slovenský Grob, Svätý Jur, Viničné » vo 19 – obce okresu Pezinok: Modra, Šenkvice, Vinosady » vo 20 – obce okresu Pezinok: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk a obce okresu Senec: Igram, Kaplna » vo 21 – Mesto Senec » vo 22 – obce okresu Senec: Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Tureň, Veľký Biel » vo 23 – obce okresu Senec: Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Zálesie » vo 24 – obce okresu Senec: Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Rovinka, Tomášov, Vlky

LUCIA VIDANOVÁ

Úvod

Úvod

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) je metropolitným regiónom, nachádzajúcim sa v srdci Európy. Z hľadiska úrovne hospodárskeho rozvoja a kvality života je najrozvinutejšou oblasťou Slovenska. Svojou bohatou históriou, kultúrnym a prírodným dedičstvom či jedinečnými tradíciami je navyše turisticky atraktívnym regiónom. Kľúčovým prvkom BSK sú jeho samotní obyvatelia, ktorí sa svojou dynamikou a kreativitou priamo podieľajú na rozvoji ekonomiky a konkurencieschopnosti. Silnou stránkou je veľký výskumný a inovačný potenciál vzhľadom na prítomnosť univerzít, vedecko výskumných inštitúcií, technologických centier a priemyselných parkov. Všetky tieto aspekty vytvárajú priaznivé podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít a investícií.

Náš kraj je však konfrontovaný aj s veľkými výzvami metropolitných regiónov, ako sú problémy súvisiace s dopravou, sociálnym vylúčením či životným prostredím. Zvýšenie kvality života obyvateľov nie je možné bez toho, aby kraj svedomite a efektívne plnil svoje kompetencie v oblasti cestnej infraštruktúry II. a III. triedy, riadenia integrovanej dopravy, poskytovania sociálnej a zdravotnej starostlivosti, stredoškolského vzdelávania, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu či regionálneho rozvoja a územného plánovania.

Poloha na hranici troch štátov predurčuje BSK na medzinárodnú spoluprácu. Chceme sa v celoeurópskom meradle aktívne podieľať na vytváraní budúcej podoby regionálnej politiky aj na pôde inštitúcií EÚ. To je možné prostredníctvom zastúpenia v Európskom výbore regiónov a miest či Kanceláriou BSK v Bruseli, alebo kompetenciou riadiaceho orgánu INTERACT, ktorý sídli na BSK a poskytuje v oblasti územnej spolupráce podporu všetkým členským krajinám EÚ, Nórsku a Švajčiarsku. Hlavnými zásadami, ktorými sa chceme riadiť, sú transparentnosť, otvorenosť, hospodárnosť a nulová tolerancia korupcie. Spokojnosť obyvateľov so službami kraja je smerodajným meradlom kvality našej práce. Úrad BSK sa preto pri každodennom výkone svojich funkcií bude zameriavať na odbornosť, smart riešenia a orientáciu na potreby obyvateľov, partnerov z radov miest a obcí, mimovládneho a súkromného sektora, vedy a výskumu či inovácií. Tieto zásady, založené na efektívnejšom, ekologickejšom, ekonomickejšom a adresnejšom prístupe, budú východiskom pre realizáciu nášho hlavného poslania, ktorým je trvalo udržateľný región.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) je metropolitným regiónom, nachádzajúcim sa v srdci Európy. Z hľadiska úrovne hospodárskeho rozvoja a kvality života je najrozvinutejšou oblasťou Slovenska. Svojou bohatou históriou, kultúrnym a prírodným dedičstvom či jedinečnými tradíciami je navyše turisticky atraktívnym regiónom. Kľúčovým prvkom BSK sú jeho samotní obyvatelia, ktorí sa svojou dynamikou a kreativitou priamo podieľajú na rozvoji ekonomiky a konkurencieschopnosti. Silnou stránkou je veľký výskumný a inovačný potenciál vzhľadom na prítomnosť univerzít, vedecko výskumných inštitúcií, technologických centier a priemyselných parkov. Všetky tieto aspekty vytvárajú priaznivé podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít a investícií.

Náš kraj je však konfrontovaný aj s veľkými výzvami metropolitných regiónov, ako sú problémy súvisiace s dopravou, sociálnym vylúčením či životným prostredím. Zvýšenie kvality života obyvateľov nie je možné bez toho, aby kraj svedomite a efektívne plnil svoje kompetencie v oblasti cestnej infraštruktúry II. a III. triedy, riadenia integrovanej dopravy, poskytovania sociálnej a zdravotnej starostlivosti, stredoškolského vzdelávania, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu či regionálneho rozvoja a územného plánovania. Poloha na hranici troch štátov predurčuje BSK na medzinárodnú spoluprácu. Chceme sa v celoeurópskom meradle aktívne podieľať na vytváraní budúcej podoby regionálnej politiky aj na pôde inštitúcií EÚ. To je možné prostredníctvom zastúpenia v Európskom výbore regiónov a miest či Kanceláriou BSK v Bruseli, alebo kompetenciou riadiaceho orgánu INTERACT, ktorý sídli na BSK a poskytuje v oblasti územnej spolupráce podporu všetkým členským krajinám EÚ, Nórsku a Švajčiarsku. Hlavnými zásadami, ktorými sa chceme riadiť, sú transparentnosť, otvorenosť, hospodárnosť a nulová tolerancia korupcie. Spokojnosť obyvateľov so službami kraja je smerodajným meradlom kvality našej práce. Úrad BSK sa preto pri každodennom výkone svojich funkcií bude zameriavať na odbornosť, smart riešenia a orientáciu na potreby obyvateľov, partnerov z radov miest a obcí, mimovládneho a súkromného sektora, vedy a výskumu či inovácií. Tieto zásady, založené na efektívnejšom, ekologickejšom, ekonomickejšom a adresnejšom prístupe, budú východiskom pre realizáciu nášho hlavného poslania, ktorým je trvalo udržateľný región.

Poloha na hranici troch štátov predurčuje BSK na medzinárodnú spoluprácu. Chceme sa v celoeurópskom meradle aktívne podieľať na vytváraní budúcej podoby regionálnej politiky aj na pôde inštitúcií EÚ. To je možné prostredníctvom zastúpenia v Európskom výbore regiónov a miest či Kanceláriou BSK v Bruseli, alebo kompetenciou riadiaceho orgánu INTERACT, ktorý sídli na BSK a poskytuje v oblasti územnej spolupráce podporu všetkým členským krajinám EÚ, Nórsku a Švajčiarsku. Hlavnými zásadami, ktorými sa chceme riadiť, sú transparentnosť, otvorenosť, hospodárnosť a nulová tolerancia korupcie. Spokojnosť obyvateľov so službami kraja je smerodajným meradlom kvality našej práce. Úrad BSK sa preto pri každodennom výkone svojich funkcií bude zameriavať na odbornosť, smart riešenia a orientáciu na potreby obyvateľov, partnerov z radov miest a obcí, mimovládneho a súkromného sektora, vedy a výskumu či inovácií. Tieto zásady, založené na efektívnejšom, ekologickejšom, ekonomickejšom a adresnejšom prístupe, budú východiskom pre realizáciu nášho hlavného poslania, ktorým je trvalo udržateľný región.

Doprava

Doprava

Najväčšou výzvou BSK je zlepšenie nevyhovujúce­ho stavu dopravnej situácie v regióne. Tisíce ľudí z okresov Malacky, Pezinok, Senec či dokonca zo su­sedných krajov jazdia denne do hlavného mesta SR Bratislavy. Problémom v rámci kraja v oblasti dopravy je najmä nedostatočná sieť diaľnic a ciest I. triedy, ale aj nevyhovujúca kvalita miestnych komuniká­cií a ciest II. a III. triedy. Nášmu regiónu takisto chý­bajú kľúčové stavby, ako napríklad dokončenie diaľ­ničného okruhu D4 či rýchlostnej cesty R7. Víziou Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti dopravy je zlepšiť kvalitu života prostredníctvom vý­stavby, obnovy a rekonštrukcie opotrebovanej cest­nej siete, podpory výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, zvyšovania bezpečnosti účastníkov cestnej premávky či skvalitňovania koľajovej dopravy ako nosného systému verejnej dopravy v kraji.

Aj napriek spustenému integrovanému systému verej­nej dopravy, ktorý zaviedol jednotný lístok umožňujú­ci výhodne jazdiť regionálnymi vlakmi, prímestskými autobusmi aj prostriedkami bratislavskej MHD, prob­lémom zostávajú dlhé prestupové časy medzi nadvä­zujúcimi spojmi, pričom vlaky a autobusy často jazdia zbytočne duplicitne. Skvalitnenie verejnej dopravy pre­to nie je možné dosiahnuť bez zahustenia intervalov a zefektívnenia prepojenosti spojov.

Integrovaný dopravný systém musí byť budovaný v úzkej spoluprá­ci najmä s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Ná­rodnou diaľničnou spoločnosťou, Slovenskou správou ciest, Železnicami Slovenskej republiky, ako aj jednot­livými dopravcami.

Mimoriadne dôležitá je spolupráca s hlavným mestom SR Bratislava pri budovaní integ­rovaných prestupných zastávok a záchytných par­kovísk na dopravných vstupoch do mesta. Okrem pod­pory verejnej hromadnej dopravy bude BSK podporovať ekologizáciu dopravy či už podporou elektromobility a budovania nabíjacej infraštruktúry, ako aj rozširova­ním siete cyklodopravnej infraštruktúry a budovaním nových úsekov cyklotrás a cyklomostov.

 

Najväčšou výzvou BSK je zlepšenie nevyhovujúce­ho stavu dopravnej situácie v regióne. Tisíce ľudí z okresov Malacky, Pezinok, Senec či dokonca zo su­sedných krajov jazdia denne do hlavného mesta SR Bratislavy. Problémom v rámci kraja v oblasti dopravy je najmä nedostatočná sieť diaľnic a ciest I. triedy, ale aj nevyhovujúca kvalita miestnych komuniká­cií a ciest II. a III. triedy. Nášmu regiónu takisto chý­bajú kľúčové stavby, ako napríklad dokončenie diaľ­ničného okruhu D4 či rýchlostnej cesty R7. Víziou Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti dopravy je zlepšiť kvalitu života prostredníctvom vý­stavby, obnovy a rekonštrukcie opotrebovanej cest­nej siete, podpory výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, zvyšovania bezpečnosti účastníkov cestnej premávky či skvalitňovania koľajovej dopravy ako nosného systému verejnej dopravy v kraji. Aj napriek spustenému integrovanému systému verej­nej dopravy, ktorý zaviedol jednotný lístok umožňujú­ci výhodne jazdiť regionálnymi vlakmi, prímestskými autobusmi aj prostriedkami bratislavskej MHD, prob­lémom zostávajú dlhé prestupové časy medzi nadvä­zujúcimi spojmi, pričom vlaky a autobusy často jazdia zbytočne duplicitne. Skvalitnenie verejnej dopravy pre­to nie je možné dosiahnuť bez zahustenia intervalov a zefektívnenia prepojenosti spojov. Integrovaný dopravný systém musí byť budovaný v úzkej spoluprá­ci najmä s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Ná­rodnou diaľničnou spoločnosťou, Slovenskou správou ciest, Železnicami Slovenskej republiky, ako aj jednot­livými dopravcami. Mimoriadne dôležitá je spolupráca s hlavným mestom SR Bratislava pri budovaní integ­rovaných prestupných zastávok a záchytných par­kovísk na dopravných vstupoch do mesta. Okrem pod­pory verejnej hromadnej dopravy bude BSK podporovať ekologizáciu dopravy či už podporou elektromobility a budovania nabíjacej infraštruktúry, ako aj rozširova­ním siete cyklodopravnej infraštruktúry a budovaním nových úsekov cyklotrás a cyklomostov.

 

Pre naplnenie vízie v oblasti dopravy sa BSK zaväzuje, že počas 5-ročného volebného obdobia:

 • predloží riešenie dopravy na celom území kraja, najneskôr do konca roku 2019 vypracuje Plán udr­žateľnej mobility Bratislavského kraja do roku 2030 ako základný dokument pre vyvážený a udr­žateľný rozvoj dopravy v celom regióne
 • obnoví a zrekonštruuje cesty II. a III. triedy v ne­vyhovujúcom technickom stave
 • najneskôr do konca roku 2020 zrealizuje komplet­nú rekonštrukciu cesty III. triedy Rohožník – Ma­lacky pre zvýšenie plynulosti, komfortu a bezpeč­nosti cestnej premávky
 • urýchli vypracovanie projektovej dokumentácie na novú obchvatovú cestu Malaciek
 • obnoví a zrekonštruuje minimálne 10 mostov na cestách II a III. triedy, ktoré sú v zlom technickom stave
 • vypracuje projektovú dokumentáciu cestného obchvatu miest Pezinok a Modra s napojením na diaľnicu D1 v celom úseku a uskutoční výstavbu 1. etapy obchvatu Grobov
 • budeme presadzovať urýchlené vybudovanie kri­žovatky Triblavina, pričom budeme dodržiavať Územný plán BSK a jeho záväznú časť s dôrazom na územnú rezervu pre kolektory
 • vytvorí podmienky pre vstup ďalších dopravcov do systému integrovanej dopravy
 • bude podporovať vybudovanie cestného obchvatu hlavného mesta SR mesta Bratislava s nadrade­nou cestnou infraštruktúrou D4 a R7 a zároveň sa zasadí za rozšírenie cesty triedy I/61 v smere na Senec
 • bude optimalizovať obmedzovanie tranzitnej ka­miónovej dopravy na cestách II. a III. triedy
 • zníži nehodovosť na cestách II. a III. triedy pro­stredníctvom realizácie opatrení v nehodových lo­kalitách a na nebezpečných križovatkách (napr. kruhový objazd Nová Dedinka, križovatky Tomášov a Hurbanova Ves)
 • vybudujeme kruhový objazd v Senci po majetko­voprávnom vysporiadaní pozemkov mestom Senec
 • zvýši ochranu chodcov na cestách prostredníctvom budovania osvetlených priechodov pre chodcov v obciach
 • bude presadzovať rozširovanie koľajovej dopravy ako nosného dopravného systému s napojením na existujúcu električkovú sieť, ako aj vlakových spo­jení v regióne
 • bude presadzovať opatrenia v železničnej infraštruktúre, ktoré vzídu zo štúdie realizovateľnosti Bratislavského železničného uzla
 • zasadí sa za akceleráciu zahustenia železničných zastávok na území hlavného mesta SR Bratislava a záchytných parkovísk v regióne a na doprav­ných vstupoch do Bratislavy (Ivanka pri Dunaji, Pezinok, Nové Košariská, Zohor)
 • podporí zahusťovanie zastávok verejnej osobnej dopravy, výstavbu integrovaných prestupných zastávok so záchytnými parkoviskami (Šenkvice, Svätý Jur, Plavecký Štvrtok, Bernolákovo a iné), bu­dovanie BUS‑pruhov a preferencie verejnej osobnej dopravy na území hl. mesta SR Bratislava prostred­níctvom IROP 2014-2020
 • zavedie v spolupráci s Bratislavskou integrovanou dopravou, a.s. a dopravcami pravidelnú taktovú
 • dopravu a harmonizáciu spojov autobusovej a železničnej dopravy
 • zasadí sa o podporu ekologických foriem dopravy a vytvárania podmienok pre podporu alternatív­neho pohonu vo verejnej doprave
 • vybuduje novú cyklolávku medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg a medzi bratislavskými mestskými časťami Lamač a Dúbravka
 • vybuduje nové úseky cyklotrás v Malokarpatskej oblasti (Vinohradnícka cyklomagistrála), trasy pre­pájajúce okresné mestá s priľahlými obcami, vý­chodný cykloobchvat Bratislavy (JuRaVa II) ako aj rekreačné cyklotrasy popri Malom Dunaji
 • zasadí sa o vybudovanie cykloprepojenia Gajary – Dürnkrut
 • podporí komplexný rozvoj cyklodopravnej infraštruktúry prostredníctvom IROP 2014-2020 tak, aby sa cyklodoprava stala alternatívou automobi­lovej dopravy (napr. cyklotrasa Studené – Most pri Bratislave, cyklotrasa Modra – Šenkvice, cyklotra­sa Chorvátsky Grob – miestna cyklotrasa Park city, cyklotrasa Rusovská cesta – Dolnozemská cesta, cyklotrasa Malacky – železničná stanica, cyklotrasa Malé Leváre – Veľké Leváre, cyklotrasa Limbach – Pezinok, cyklotrasa Zálesie – Ivanka pri Dunaji)
 • presadí tému dopravy ako prioritu kraja pri vyjedná­vaní podmienok čerpania eurofondov po roku 2020

 

Pre naplnenie vízie v oblasti dopravy sa BSK zaväzuje, že počas 5-ročného volebného obdobia:

 • predloží riešenie dopravy na celom území kraja, najneskôr do konca roku 2019 vypracuje Plán udr­žateľnej mobility Bratislavského kraja do roku 2030 ako základný dokument pre vyvážený a udr­žateľný rozvoj dopravy v celom regióne
 • obnoví a zrekonštruuje cesty II. a III. triedy v ne­vyhovujúcom technickom stave
 • najneskôr do konca roku 2020 zrealizuje komplet­nú rekonštrukciu cesty III. triedy Rohožník – Ma­lacky pre zvýšenie plynulosti, komfortu a bezpeč­nosti cestnej premávky
 • urýchli vypracovanie projektovej dokumentácie na novú obchvatovú cestu Malaciek
 • obnoví a zrekonštruuje minimálne 10 mostov na cestách II a III. triedy, ktoré sú v zlom technickom stave
 • vypracuje projektovú dokumentáciu cestného obchvatu miest Pezinok a Modra s napojením na diaľnicu D1 v celom úseku a uskutoční výstavbu 1. etapy obchvatu Grobov
 • budeme presadzovať urýchlené vybudovanie kri­žovatky Triblavina, pričom budeme dodržiavať Územný plán BSK a jeho záväznú časť s dôrazom na územnú rezervu pre kolektory
 • vytvorí podmienky pre vstup ďalších dopravcov do systému integrovanej dopravy
 • bude podporovať vybudovanie cestného obchvatu hlavného mesta SR mesta Bratislava s nadrade­nou cestnou infraštruktúrou D4 a R7 a zároveň sa zasadí za rozšírenie cesty triedy I/61 v smere na Senec
 • bude optimalizovať obmedzovanie tranzitnej ka­miónovej dopravy na cestách II. a III. triedy
 • zníži nehodovosť na cestách II. a III. triedy pro­stredníctvom realizácie opatrení v nehodových lo­kalitách a na nebezpečných križovatkách (napr. kruhový objazd Nová Dedinka, križovatky Tomášov a Hurbanova Ves)
 • vybudujeme kruhový objazd v Senci po majetko­voprávnom vysporiadaní pozemkov mestom Senec
 • zvýši ochranu chodcov na cestách prostredníctvom budovania osvetlených priechodov pre chodcov v obciach
 • bude presadzovať rozširovanie koľajovej dopravy ako nosného dopravného systému s napojením na existujúcu električkovú sieť, ako aj vlakových spo­jení v regióne
 • bude presadzovať opatrenia v železničnej infraštruktúre, ktoré vzídu zo štúdie realizovateľnosti Bratislavského železničného uzla
 • zasadí sa za akceleráciu zahustenia železničných zastávok na území hlavného mesta SR Bratislava a záchytných parkovísk v regióne a na doprav­ných vstupoch do Bratislavy (Ivanka pri Dunaji, Pezinok, Nové Košariská, Zohor)
 • podporí zahusťovanie zastávok verejnej osobnej dopravy, výstavbu integrovaných prestupných zastávok so záchytnými parkoviskami (Šenkvice, Svätý Jur, Plavecký Štvrtok, Bernolákovo a iné), bu­dovanie BUS‑pruhov a preferencie verejnej osobnej dopravy na území hl. mesta SR Bratislava prostred­níctvom IROP 2014-2020
 • zavedie v spolupráci s Bratislavskou integrovanou dopravou, a.s. a dopravcami pravidelnú taktovú
 • dopravu a harmonizáciu spojov autobusovej a železničnej dopravy
 • zasadí sa o podporu ekologických foriem dopravy a vytvárania podmienok pre podporu alternatív­neho pohonu vo verejnej doprave
 • vybuduje novú cyklolávku medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg a medzi bratislavskými mestskými časťami Lamač a Dúbravka
 • vybuduje nové úseky cyklotrás v Malokarpatskej oblasti (Vinohradnícka cyklomagistrála), trasy pre­pájajúce okresné mestá s priľahlými obcami, vý­chodný cykloobchvat Bratislavy (JuRaVa II) ako aj rekreačné cyklotrasy popri Malom Dunaji
 • zasadí sa o vybudovanie cykloprepojenia Gajary – Dürnkrut
 • podporí komplexný rozvoj cyklodopravnej infraštruktúry prostredníctvom IROP 2014-2020 tak, aby sa cyklodoprava stala alternatívou automobi­lovej dopravy (napr. cyklotrasa Studené – Most pri Bratislave, cyklotrasa Modra – Šenkvice, cyklotra­sa Chorvátsky Grob – miestna cyklotrasa Park city, cyklotrasa Rusovská cesta – Dolnozemská cesta, cyklotrasa Malacky – železničná stanica, cyklotrasa Malé Leváre – Veľké Leváre, cyklotrasa Limbach – Pezinok, cyklotrasa Zálesie – Ivanka pri Dunaji)
 • presadí tému dopravy ako prioritu kraja pri vyjedná­vaní podmienok čerpania eurofondov po roku 2020

 

Zdravotná a sociálna starostlivosť

Zdravotná a sociálna starostlivosť

Bratislavský kraj je považovaný za piaty najrozvinu­tejší región EÚ. Je sídlom štátnych inštitúcií a vý­znamných zahraničných spoločností. Svojou polohou ponúka zaujímavé investičné príležitosti a pracovné uplatnenie. Ekonomický rozvoj prináša rastúcu ži­votnú úroveň, vyššie nároky verejnosti a dostup­nejšie služby. Súčasne čelíme viacerým výzvam súvisiacim s demografickým vývojom. Do metropo­litného regiónu prichádzajú obyvatelia z iných častí Slovenska, mení sa fungovanie rodinného života, vý­razne narastá počet ľudí v seniorskom veku a predlžu­je sa priemerná dĺžka života. Tieto zmeny majú vplyv na zvyšujúce sa požiadavky na zdravotnú a sociál­nu starostlivosť. Počas života sa málokto vyhne návšteve lekára, zdra­votníckeho zariadenia alebo využitiu sociálnych slu­žieb. V oblasti zdravotníctva je problémom najmä ne­dostatok poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (predovšetkým všeobecných lekárov) a nedostupnosť zdravotných služieb vo viacerých medicínskych špe­cializáciách. Bratislavský kraj bude iniciovať komuni­káciu so zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v snahe zlepšiť jej dostupnosť a zatraktívniť podmienky pre zriaďovanie ambulancií lekárov priamo v obciach.  

Ďalším problémom obyvateľov kraja je rastúci trend výskytu civilizačných chorôb, najmä obezity spô­sobenej okrem iného nezdravým životným štýlom. Prostred­níctvom svojich škôl bude BSK podporovať aktivity v oblasti prevencie a osvety zdravého životného štýlu obyvateľov všetkých vekových kategórií. Samostatnú pozornosť bude BSK venovať sociálnym službám pre ľudí so zdravotným postihnutím, pri­čom veľkou skupinou z nich sú aj seniori. Podporou rozširovania kapacít materských škôlok a jaslí bude v spolupráci s mestami a obcami vytvárať mož­nosti zosúladenia rodinného a pracovného života pre narastajúci počet mladých rodín s deťmi. Obyvatelia Bratislavského regiónu sa musia vysporia­dať s vysokými nákladmi na zabezpečenie základ­ných životných potrieb. V oblasti sociálnych služieb však rastie dopyt po zamestnancoch, ktorých je nedo­statok. BSK preto bude hľadať riešenia na zabezpeče­nie cenovo dostupného bývania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Nedostupnosť bývania v kraji má tiež vplyv na nárast sociálneho vylúčenia nízkopríjmových skupín oby­vateľstva a zvyšovanie počtu ľudí bez domova. Bra­tislavský kraj plánuje túto výzvu riešiť v spolupráci s hl. m. SR Bratislava, mestskými časťami a etablova­nými mimovládnymi organizáciami.

 

Bratislavský kraj je považovaný za piaty najrozvinu­tejší región EÚ. Je sídlom štátnych inštitúcií a vý­znamných zahraničných spoločností. Svojou polohou ponúka zaujímavé investičné príležitosti a pracovné uplatnenie. Ekonomický rozvoj prináša rastúcu ži­votnú úroveň, vyššie nároky verejnosti a dostup­nejšie služby. Súčasne čelíme viacerým výzvam súvisiacim s demografickým vývojom. Do metropo­litného regiónu prichádzajú obyvatelia z iných častí Slovenska, mení sa fungovanie rodinného života, vý­razne narastá počet ľudí v seniorskom veku a predlžu­je sa priemerná dĺžka života. Tieto zmeny majú vplyv na zvyšujúce sa požiadavky na zdravotnú a sociál­nu starostlivosť. Počas života sa málokto vyhne návšteve lekára, zdra­votníckeho zariadenia alebo využitiu sociálnych slu­žieb. V oblasti zdravotníctva je problémom najmä ne­dostatok poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (predovšetkým všeobecných lekárov) a nedostupnosť zdravotných služieb vo viacerých medicínskych špe­cializáciách. Bratislavský kraj bude iniciovať komuni­káciu so zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v snahe zlepšiť jej dostupnosť a zatraktívniť podmienky pre zriaďovanie ambulancií lekárov priamo v obciach. Ďalším problémom obyvateľov kraja je rastúci trend výskytu civilizačných chorôb, najmä obezity spô­sobenej okrem iného nezdravým životným štýlom. Prostred­níctvom svojich škôl bude BSK podporovať aktivity v oblasti prevencie a osvety zdravého životného štýlu obyvateľov všetkých vekových kategórií. Samostatnú pozornosť bude BSK venovať sociálnym službám pre ľudí so zdravotným postihnutím, pri­čom veľkou skupinou z nich sú aj seniori. Podporou rozširovania kapacít materských škôlok a jaslí bude v spolupráci s mestami a obcami vytvárať mož­nosti zosúladenia rodinného a pracovného života pre narastajúci počet mladých rodín s deťmi. Obyvatelia Bratislavského regiónu sa musia vysporia­dať s vysokými nákladmi na zabezpečenie základ­ných životných potrieb. V oblasti sociálnych služieb však rastie dopyt po zamestnancoch, ktorých je nedo­statok. BSK preto bude hľadať riešenia na zabezpeče­nie cenovo dostupného bývania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Nedostupnosť bývania v kraji má tiež vplyv na nárast sociálneho vylúčenia nízkopríjmových skupín oby­vateľstva a zvyšovanie počtu ľudí bez domova. Bra­tislavský kraj plánuje túto výzvu riešiť v spolupráci s hl. m. SR Bratislava, mestskými časťami a etablova­nými mimovládnymi organizáciami.

 

Pre naplnenie vízie v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti sa BSK zaväzuje, že počas 5-ročného volebného obdobia:

 • vytvorí stratégiu rozvoja zdravotnej starostlivos­ti na území BSK
 • vytvorí opatrenia na podporu zvýšenia atraktivi­ty podmienok pre zriaďovanie ambulancií leká­rov v obciach
 • v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a zdravotnými poisťovňami vytvorí objednávací systém pacientov do ambulancií v BSK
 • v spolupráci s obcami, zdravotnými poisťovňami, Ministerstvom zdravotníctva SR a vysokými škola­mi sa zasadí za zlepšenie dostupnej zdravotnej starostlivosti v ambulanciách
 • podporí zdravý životný štýl prostredníctvom mo­dernizácie školských jedální a projektov zamera­ných na šport, prevenciu a všeobecnú osvetu o cho­robách a ich predchádzaní v spolupráci s hl. m. SR Bratislava, mestskými časťami a obcami
 • podporí rozvoj polikliniky Karlova Ves (jediné zdravotnícke zariadenie v zriaďovacej pôsobnosti BSK) a zabezpečí bezbariérový prístup do zdravot­níckeho zariadenia
 • zvýši povedomie pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na území BSK o ich prá­vach a povinnostiach a celkové znalosti o zdravot­nom systéme
 • zasadí sa za udržanie ústavnej pohotovostnej služby (urgentného príjmu) v Malackách
 • zasadí sa za zachovanie a rozšírenie zdravot­nej služby a sociálnej služby pre seniorov na úze­mí MČ Podunajské Biskupice – podpora zachovania špecializovanej geriatrickej nemocnice v Podunaj­ských Biskupiciach prostredníctvom finančných prostriedkov z IROP 2014 – 2020
 • zasadí sa za zriadenie záchytky
 • vytvorí koncepciu rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK
 • prostredníctvom finančných prostriedkov z IROP 2014 – 2020 zvýši kapacitu zariadení sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím (najmä seniorov) v spolupráci s hl. m. SR Bratislava, mest­skými časťami a obcami
 • rozšíri možnosti poskytovania ambulantných so­ciálnych služieb pre deti s diagnózou autizmus
 • vybuduje špecializované zariadenie pre osoby s diagnózou autizmus v dospelom veku
 • bude pokračovať vo vytváraní bezbariérového prostredia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
 • rozšíri kapacitu cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
 • deinštitucionalizuje sociálne služby v kraji po­stupným prechodom z inštitucionálnej starostli­vosti na komunitnú prostredníctvom finančných prostriedkov z IROP 2014 – 2020 – Domov sociál­nych služieb a zariadenie pre seniorov Rača (DSS a ZPS Rača) – 1. etapa procesu deinštitucionalizácie do r. 2019, Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA (DSS a ZPB ME­REMA) – do r. 2020
 • zapojí do procesu deinštitucionalizácie a zlepše­nia životných podmienok ľudí so zdravotným po­stihnutím Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave
 • bude iniciovať riešenie otázky ľudí bez domo­va v spolupráci s hl. m. SR Bratislava a mestskými časťami, ako napríklad nízkoprahové centrá v mest­ských oblastiach či ponuka práce
 • zlepší podmienky v rámci zosúladenia rodinného a pracovného života poskytnutím miest v zariade­niach do veku 3 rokov v spolupráci so zriaďovateľ­mi – obce a mestské časti prostredníctvom finanč­ných prostriedkov IROP 2014 – 2020
 • presadí tému sociálnej starostlivosti ako prioritu kraja pri vyjednávaní podmienok čerpania eurofon­dov po roku 2020

 

Pre naplnenie vízie v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti sa BSK zaväzuje, že počas 5-ročného volebného obdobia:

 • vytvorí stratégiu rozvoja zdravotnej starostlivos­ti na území BSK
 • vytvorí opatrenia na podporu zvýšenia atraktivi­ty podmienok pre zriaďovanie ambulancií leká­rov v obciach
 • v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a zdravotnými poisťovňami vytvorí objednávací systém pacientov do ambulancií v BSK
 • v spolupráci s obcami, zdravotnými poisťovňami, Ministerstvom zdravotníctva SR a vysokými škola­mi sa zasadí za zlepšenie dostupnej zdravotnej starostlivosti v ambulanciách
 • podporí zdravý životný štýl prostredníctvom mo­dernizácie školských jedální a projektov zamera­ných na šport, prevenciu a všeobecnú osvetu o cho­robách a ich predchádzaní v spolupráci s hl. m. SR Bratislava, mestskými časťami a obcami
 • podporí rozvoj polikliniky Karlova Ves (jediné zdravotnícke zariadenie v zriaďovacej pôsobnosti BSK) a zabezpečí bezbariérový prístup do zdravot­níckeho zariadenia
 • zvýši povedomie pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na území BSK o ich prá­vach a povinnostiach a celkové znalosti o zdravot­nom systéme
 • zasadí sa za udržanie ústavnej pohotovostnej služby (urgentného príjmu) v Malackách
 • zasadí sa za zachovanie a rozšírenie zdravot­nej služby a sociálnej služby pre seniorov na úze­mí MČ Podunajské Biskupice – podpora zachovania špecializovanej geriatrickej nemocnice v Podunaj­ských Biskupiciach prostredníctvom finančných prostriedkov z IROP 2014 – 2020
 • zasadí sa za zriadenie záchytky
 • vytvorí koncepciu rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK
 • prostredníctvom finančných prostriedkov z IROP 2014 – 2020 zvýši kapacitu zariadení sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím (najmä seniorov) v spolupráci s hl. m. SR Bratislava, mest­skými časťami a obcami
 • rozšíri možnosti poskytovania ambulantných so­ciálnych služieb pre deti s diagnózou autizmus
 • vybuduje špecializované zariadenie pre osoby s diagnózou autizmus v dospelom veku
 • bude pokračovať vo vytváraní bezbariérového prostredia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
 • rozšíri kapacitu cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
 • deinštitucionalizuje sociálne služby v kraji po­stupným prechodom z inštitucionálnej starostli­vosti na komunitnú prostredníctvom finančných prostriedkov z IROP 2014 – 2020 – Domov sociál­nych služieb a zariadenie pre seniorov Rača (DSS a ZPS Rača) – 1. etapa procesu deinštitucionalizácie do r. 2019, Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA (DSS a ZPB ME­REMA) – do r. 2020
 • zapojí do procesu deinštitucionalizácie a zlepše­nia životných podmienok ľudí so zdravotným po­stihnutím Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave
 • bude iniciovať riešenie otázky ľudí bez domo­va v spolupráci s hl. m. SR Bratislava a mestskými časťami, ako napríklad nízkoprahové centrá v mest­ských oblastiach či ponuka práce
 • zlepší podmienky v rámci zosúladenia rodinného a pracovného života poskytnutím miest v zariade­niach do veku 3 rokov v spolupráci so zriaďovateľ­mi – obce a mestské časti prostredníctvom finanč­ných prostriedkov IROP 2014 – 2020
 • presadí tému sociálnej starostlivosti ako prioritu kraja pri vyjednávaní podmienok čerpania eurofon­dov po roku 2020

 

Životné prostredie

Životné prostredie

Bratislavská župa má veľké prírodné bohatstvo vo forme zásob kvalitnej podzemnej vody ako strategickej suroviny budúcnosti, ako aj vzácnych lužných či karpatských lesov a množstva chránených území. Vysoká koncentrácia hospodárskej činnosti a dopravy v regióne však negatívne ovplyvňuje životné prostredie a kvalitu života obyvateľov. Podzemné vody bezprostredne ohrozujú mnohé environmentálne záťaže, nadmerná hlučnosť a prašnosť zhoršujú zdravie obyvateľov regiónu.

Prioritou BSK je ochrana zdravia obyvateľov, životného prostredia a prírodných zdrojov, ako aj zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy. Bratislavský kraj preto bude systematicky pokračovať v ochrane zdrojov pitnej vody a znižovaní znečistenia životného prostredia. Cieľom BSK je aj zvýšiť environmentálne povedomie širokej verejnosti a zveľadiť vidiecky ráz regiónu obnovou vinohradov, výsadbou tradičných ovocných stromov a podporou lokálnych producentov.

 

Bratislavská župa má veľké prírodné bohatstvo vo forme zásob kvalitnej podzemnej vody ako strategickej suroviny budúcnosti, ako aj vzácnych lužných či karpatských lesov a množstva chránených území. Vysoká koncentrácia hospodárskej činnosti a dopravy v regióne však negatívne ovplyvňuje životné prostredie a kvalitu života obyvateľov. Podzemné vody bezprostredne ohrozujú mnohé environmentálne záťaže, nadmerná hlučnosť a prašnosť zhoršujú zdravie obyvateľov regiónu. Prioritou BSK je ochrana zdravia obyvateľov, životného prostredia a prírodných zdrojov, ako aj zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy. Bratislavský kraj preto bude systematicky pokračovať v ochrane zdrojov pitnej vody a znižovaní znečistenia životného prostredia. Cieľom BSK je aj zvýšiť environmentálne povedomie širokej verejnosti a zveľadiť vidiecky ráz regiónu obnovou vinohradov, výsadbou tradičných ovocných stromov a podporou lokálnych producentov.

 

Pre naplnenie vízie v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia sa volení predstavitelia BSK zaväzujú, že počas 5-ročného volebného obdobia Bratislavský kraj:

 • bude v spolupráci s občanmi a mestami podporovať tvorbu zelenej infraštruktúry, ochranu lesov a prírodného dedičstva (aktivity financované prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy)
 • vytvorí analýzu ohrození územia pre jednotlivé negatívne dopady zmeny klímy (sucho, extrémne horúčavy, povodne) s návrhom opatrení pre poľnohospodársku a lesnú krajinu
 • zasadí sa o vznik Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území BSK, najmä ich rekreačného potenciálu a ostatných mimoprodukčných funkcií lesov
 • bude podporovať obnovu a zachovanie vinohra­dov, tradičných odrôd ovocných stromov, ako aj podporovať miestnych výrobcov (aktivity finan­cované prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy)
 • zníži energetickú náročnosť budov vo vlastníctve BSK prostredníctvom ich modernizácie a rekon­štrukcie, využívaním nových technológií šetrných k životnému prostrediu na báze obnoviteľných zdrojov a podporí budovanie nabíjacej infraštruk­túry pre podporu elektromobility
 • vytvorí Bratislavskú regionálnu dotačnú schému na podporu ochrany životného prostredia a prírod­ných

zdrojov, energetickej efektívnosti, zelených a adaptačných opatrení na zmenu klímy a envi­ronmentálneho vzdelávania

 • revitalizuje a obnoví parky vo vlastníctve BSK (park Malinovo, park Stupava, park/záhrada Malo­karpatského osvetového strediska v Modre)
 • zrealizuje pasportizáciu zelene v areáloch vo vlast­níctve BSK a zároveň v nich zabezpečí systematickú starostlivosť
 • zvýši environmentálne povedomie obyvateľov prostredníctvom rozvoja environmentálneho vzde­lávania a podpory vytvárania a činnosti ekocen­tier (kaštieľ Čunovo)
 • zníži znečistenie ovzdušia, ako aj nadmernú hlučnosť v mestských oblastiach prostredníctvom podpory ekologickej dopravy v spolupráci s mesta­mi a obcami v rámci IROP 2014-2020 (verejná osob­ná doprava, cyklodoprava, elektromobilita), zvyšo­vaním energetickej efektívnosti budov a podporou zelenej infraštruktúry
 • bude presadzovať odstraňovanie environmentál­nych záťaží a pokračovať v spolupráci s Bratislav­skou vodárenskou spoločnosťou, a.s. a okolitými samosprávnymi krajmi regiónu pri systematickej a preventívnej ochrane zdrojov pitnej vody
 • naďalej bude proti výstavbe ropovodu cez Žitný ostrov v zmysle platného Územného plánu BSK
 • bude sa aktívne podieľať na príprave návrhu nove­lizácie Zákona o územnom plánovaní a legislatíve ovplyvňujúcej zdravie obyvateľov
 • podporí nákup nízkouhlíkových a hybridných verejných dopravných prostriedkov využívaných v rámci integrovaného dopravného systému
 • presadí tému životné prostredie a prírodné zdro­je ako prioritu kraja pri vyjednávaní podmienok čerpania eurofondov po roku 2020

 

Ľudský kapitál

Pre naplnenie vízie v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia sa volení predstavitelia BSK zaväzujú, že počas 5-ročného volebného obdobia Bratislavský kraj:

 • bude v spolupráci s občanmi a mestami podporovať tvorbu zelenej infraštruktúry, ochranu lesov a prírodného dedičstva (aktivity financované prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy)
 • vytvorí analýzu ohrození územia pre jednotlivé negatívne dopady zmeny klímy (sucho, extrémne horúčavy, povodne) s návrhom opatrení pre poľnohospodársku a lesnú krajinu
 • zasadí sa o vznik Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území BSK, najmä ich rekreačného potenciálu a ostatných mimoprodukčných funkcií lesov
 • bude podporovať obnovu a zachovanie vinohra­dov, tradičných odrôd ovocných stromov, ako aj podporovať miestnych výrobcov (aktivity finan­cované prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy)
 • zníži energetickú náročnosť budov vo vlastníctve BSK prostredníctvom ich modernizácie a rekon­štrukcie, využívaním nových technológií šetrných k životnému prostrediu na báze obnoviteľných zdrojov a podporí budovanie nabíjacej infraštruk­túry pre podporu elektromobility
 • vytvorí Bratislavskú regionálnu dotačnú schému na podporu ochrany životného prostredia a prírod­ných
 • zdrojov, energetickej efektívnosti, zelených a adaptačných opatrení na zmenu klímy a envi­ronmentálneho vzdelávania
 • revitalizuje a obnoví parky vo vlastníctve BSK (park Malinovo, park Stupava, park/záhrada Malo­karpatského osvetového strediska v Modre)
 • zrealizuje pasportizáciu zelene v areáloch vo vlast­níctve BSK a zároveň v nich zabezpečí systematickú starostlivosť
 • zvýši environmentálne povedomie obyvateľov prostredníctvom rozvoja environmentálneho vzde­lávania a podpory vytvárania a činnosti ekocen­tier (kaštieľ Čunovo)
 • zníži znečistenie ovzdušia, ako aj nadmernú hlučnosť v mestských oblastiach prostredníctvom podpory ekologickej dopravy v spolupráci s mesta­mi a obcami v rámci IROP 2014-2020 (verejná osob­ná doprava, cyklodoprava, elektromobilita), zvyšo­vaním energetickej efektívnosti budov a podporou zelenej infraštruktúry
 • bude presadzovať odstraňovanie environmentál­nych záťaží a pokračovať v spolupráci s Bratislav­skou vodárenskou spoločnosťou, a.s. a okolitými samosprávnymi krajmi regiónu pri systematickej a preventívnej ochrane zdrojov pitnej vody
 • naďalej bude proti výstavbe ropovodu cez Žitný ostrov v zmysle platného Územného plánu BSK
 • bude sa aktívne podieľať na príprave návrhu nove­lizácie Zákona o územnom plánovaní a legislatíve ovplyvňujúcej zdravie obyvateľov
 • podporí nákup nízkouhlíkových a hybridných verejných dopravných prostriedkov využívaných v rámci integrovaného dopravného systému
 • presadí tému životné prostredie a prírodné zdro­je ako prioritu kraja pri vyjednávaní podmienok čerpania eurofondov po roku 2020

 

Ľudský kapitál

Ľudský kapitál je najvýznamnejšou výhodou a pri­danou hodnotou BSK. Preto je prirodzeným záväzkom Bratislavského samosprávneho kraja trvalo podpo­rovať vzdelanie, kreativitu a inováciu svojich obyva­teľov prostredníctvom plnenia nasledujúcich cieľov v oblasti školstva, vedy, výskumu a inovácií, malé­ho a stredného podnikania, kultúry a cestovného ruchu. ŠKOLSTVO, VEDA, VÝSKUM, INOVÁCIE A ŠPORT Bratislavský kraj ako región vedy, výskumu a inovácií, s najväčším zastúpením vysokých škôl na Slovensku, má v oblasti ľudských zdrojov množstvo problémov, ktoré je potrebné zvládnuť. V rámci BSK chýba spolu­práca základných, stredných a vysokých škôl a ich prepojenie s potrebami praxe, ktoré sú kľúčové pre podporu vzdelávania a zvyšovanie kvality absolven­tov škôl a ich uplatnenie sa na trhu práce. Významným problémom je zlý technický stav školských budov a ich zastarané vybavenie, čo zhoršuje kvalitu vzdelá­vacieho procesu. Pedagogický a nepedagogický per­sonál je dlhodobo finančne nedocenený, čo odrádza talentovaných učiteľov od kariéry v školstve. Školstvo sa potýka s odchodom mladých ľudí do zahraničia, či už z dôvodu štúdia na zahraničných univerzitách alebo nedostatku zaujímavých ponúk na uplatnenie. Aktuálnym problémom BSK je aj nedostatok miest v materských školách. V rámci rozvoja ľudských zdrojov bude BSK klásť dôraz na investície do vedy, výskumu a inovácií, primárne za­meraných na oblasť informačných a komunikačných technológií, biotechnológií a nových materiálov. Vznik nových služieb a výrobkov tak nepriamo podporí nové startupy a malé a stredné podniky. Bratislavský kraj bude podporovať vznik partnerstiev so zamestnáva­teľmi, modernizáciu školskej infraštruktúry a ob­sahu vzdelávania, ako aj rozvoj centier odborného vzdelávania. Zasadí sa o zvýšenie ohodnotenia a kva­lifikácie učiteľov aj ostatných zamestnancov škôl.

Podporou rozvoja športovej školskej infraštruktúry a jej otvorenia verejnosti prostredníctvom projektu „Otvore­ná škola“ podporí aktívny a zdravý životný štýl. KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH Koncentrácia národných, regionálnych i lokálnych inštitúcií v oblasti kultúry, ale aj množstvo iniciatív z prostredia nezriaďovanej kultúry, prirodzene ro­bia z územia BSK centrum kreatívneho diania na Slovensku. Výhodná poloha na hranici štátov, rieka Dunaj so systémom mŕtvych ramien, lužné lesy, po­vodie rieky Morava, Malé Karpaty, vinohrady a vínna kultúra, jedinečná gastronómia, historické pamiatky a prítomnosť hlavného mesta SR Bratislava – to všetko robí z BSK jeden z najvýznamnejších turistických regiónov Slovenska. Problémom v kultúrnej oblasti je okrem zlého technického stavu pamiatok, ktorý súvisí s obmedzenými finančnými zdrojmi, aj nerov­nomerné rozloženie existujúcej infraštruktúry. Problémom v cestovnom ruchu je nedostatočná tu­ristická infraštruktúra a nízka kvalita poskytova­ných služieb, ktorá súvisí aj s nedostatočnou pripra­venosťou študentov odborných škôl. Veľkou výzvou pre BSK je rozvoj a podpora cyklotrás a tematických ciest, trvalo udržateľnej mobility v oblasti cestovné­ho ruchu, ako aj stúpajúci záujem turistov o ekoturis­tickú ponuku. V oblasti kultúry a cestovného ruchu sa bude Brati­slavský kraj zameriavať na modernejšie využitie kul­túrneho a turistického potenciálu regiónu. BSK bude cielenými investíciami zlepšovať technický stav národných kultúrnych pamiatok v jeho vlastníc­tve, budovať infraštruktúru cestovného ruchu a kul­túry a nachádzať nové využitie pamiatok. Nevyužité priestory vo svojom vlastníctve ponúkne pre komunit­né projekty, podujatia a iné aktivity. Okrem propagácie pamiatok, prírodného a kultúrneho dedičstva sa BSK v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ru­chu zameria aj na zviditeľnenie lokálnych produk­tov. Pre zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v cestovnom ruchu bude Bratislavský kraj podporovať lepšie prepojenie škôl s praxou a rozšíri projekty duál­neho vzdelávania.

 

Ľudský kapitál je najvýznamnejšou výhodou a pri­danou hodnotou BSK. Preto je prirodzeným záväzkom Bratislavského samosprávneho kraja trvalo podpo­rovať vzdelanie, kreativitu a inováciu svojich obyva­teľov prostredníctvom plnenia nasledujúcich cieľov v oblasti školstva, vedy, výskumu a inovácií, malé­ho a stredného podnikania, kultúry a cestovného ruchu. ŠKOLSTVO, VEDA, VÝSKUM, INOVÁCIE A ŠPORT Bratislavský kraj ako región vedy, výskumu a inovácií, s najväčším zastúpením vysokých škôl na Slovensku, má v oblasti ľudských zdrojov množstvo problémov, ktoré je potrebné zvládnuť. V rámci BSK chýba spolu­práca základných, stredných a vysokých škôl a ich prepojenie s potrebami praxe, ktoré sú kľúčové pre podporu vzdelávania a zvyšovanie kvality absolven­tov škôl a ich uplatnenie sa na trhu práce. Významným problémom je zlý technický stav školských budov a ich zastarané vybavenie, čo zhoršuje kvalitu vzdelá­vacieho procesu. Pedagogický a nepedagogický per­sonál je dlhodobo finančne nedocenený, čo odrádza talentovaných učiteľov od kariéry v školstve. Školstvo sa potýka s odchodom mladých ľudí do zahraničia, či už z dôvodu štúdia na zahraničných univerzitách alebo nedostatku zaujímavých ponúk na uplatnenie. Aktuálnym problémom BSK je aj nedostatok miest v materských školách. V rámci rozvoja ľudských zdrojov bude BSK klásť dôraz na investície do vedy, výskumu a inovácií, primárne za­meraných na oblasť informačných a komunikačných technológií, biotechnológií a nových materiálov. Vznik nových služieb a výrobkov tak nepriamo podporí nové startupy a malé a stredné podniky. Bratislavský kraj bude podporovať vznik partnerstiev so zamestnáva­teľmi, modernizáciu školskej infraštruktúry a ob­sahu vzdelávania, ako aj rozvoj centier odborného vzdelávania. Zasadí sa o zvýšenie ohodnotenia a kva­lifikácie učiteľov aj ostatných zamestnancov škôl. Podporou rozvoja športovej školskej infraštruktúry a jej otvorenia verejnosti prostredníctvom projektu „Otvore­ná škola“ podporí aktívny a zdravý životný štýl. KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH Koncentrácia národných, regionálnych i lokálnych inštitúcií v oblasti kultúry, ale aj množstvo iniciatív z prostredia nezriaďovanej kultúry, prirodzene ro­bia z územia BSK centrum kreatívneho diania na Slovensku. Výhodná poloha na hranici štátov, rieka Dunaj so systémom mŕtvych ramien, lužné lesy, po­vodie rieky Morava, Malé Karpaty, vinohrady a vínna kultúra, jedinečná gastronómia, historické pamiatky a prítomnosť hlavného mesta SR Bratislava – to všetko robí z BSK jeden z najvýznamnejších turistických regiónov Slovenska. Problémom v kultúrnej oblasti je okrem zlého technického stavu pamiatok, ktorý súvisí s obmedzenými finančnými zdrojmi, aj nerov­nomerné rozloženie existujúcej infraštruktúry. Problémom v cestovnom ruchu je nedostatočná tu­ristická infraštruktúra a nízka kvalita poskytova­ných služieb, ktorá súvisí aj s nedostatočnou pripra­venosťou študentov odborných škôl. Veľkou výzvou pre BSK je rozvoj a podpora cyklotrás a tematických ciest, trvalo udržateľnej mobility v oblasti cestovné­ho ruchu, ako aj stúpajúci záujem turistov o ekoturis­tickú ponuku. V oblasti kultúry a cestovného ruchu sa bude Brati­slavský kraj zameriavať na modernejšie využitie kul­túrneho a turistického potenciálu regiónu. BSK bude cielenými investíciami zlepšovať technický stav národných kultúrnych pamiatok v jeho vlastníc­tve, budovať infraštruktúru cestovného ruchu a kul­túry a nachádzať nové využitie pamiatok. Nevyužité priestory vo svojom vlastníctve ponúkne pre komunit­né projekty, podujatia a iné aktivity. Okrem propagácie pamiatok, prírodného a kultúrneho dedičstva sa BSK v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ru­chu zameria aj na zviditeľnenie lokálnych produk­tov. Pre zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v cestovnom ruchu bude Bratislavský kraj podporovať lepšie prepojenie škôl s praxou a rozšíri projekty duál­neho vzdelávania.

 

ŠKOLSTVO, VEDA, VÝSKUM, INOVÁCIE A ŠPORT Pre naplnenie vízie v oblasti školstva, vedy, výsku­mu, inovácie a športu sa BSK zaväzuje, že počas 5-ročného volebného obdobia:

 • bude pokračovať v presadzovaní prepojenia odbor­nej praxe so skutočnými potrebami trhu práce (tzv. duálne vzdelávanie), vytváraní centier odborného vzdelávania a prípravy a podpore odborného školstva prostredníctvom aktívnej spolupráce so zamestná­vateľmi, inovovaním učebných a študijných odbo­rov či zakladaním cvičných školských firiem
 • bude riešiť zlý technický stav školskej infraštruktúry BSK nielen prostredníctvom Integrova­ného regionálneho operačného programu (Centrá odborného vzdelávania a prípravy -Hlinícka, Ivan­ská cesta, Ivanka pri Dunaji, Farského a príprava projektu Račianska), ale aj z vlastných zdrojov
 • zavedie efektívnu a systematickú údržbu škol­ských budov a areálov, vrátane efektívneho ener­getického manažmentu s cieľom dosiahnuť pre­vádzkové úspory vo výdavkoch na elektrinu a teplo
 • zlepší postavenie učiteľov prostredníctvom zvyšo­vania ich finančného ohodnotenia formou od­mien a podpory zvyšovania ich kvalifikácie a moti­vácie
 • zabezpečí dostupnejšie štartovacie bývanie pre učiteľov škôl v pôsobnosti BSK, kde bude pokračo­vať v budovaní a rekonštrukcii ubytovacích kapacít pre učiteľov
 • nastaví úpravu financovania a fungovania stred­ných škôl v pôsobnosti kraja s cieľom zvýšiť kvalitu a atraktivitu ponuky vzdelávania pre žiakov

 

 • v rámci podpory vedy, výskumu a inovácií spra­cuje aktualizáciu Regionálnej inovačnej stra­tégie (RIS BSK) pre nové programové obdobie v rámci stratégie Smart Region BSK spolu s návr­hom fungovania Inovačného fondu a komplex­ným auditom dát využívaných Úradom BSK (big data) a jeho následným sprístupnením verejnosti
 • rozšíri spoluprácu s univerzitami a akademic­kou obcou za účelom lepšieho uplatnenia absol­ventov župných škôl a prostredníctvom riešenia zadaní, ktoré bude akademická obec vypracovávať pre BSK v rôznych oblastiach
 • vybuduje nadregionálny projekt športového a ro­dinného parku v Petržalke
 • podporí spoluprácu základných, stredných a vy­sokých škôl ako prirodzených partnerov prostred­níctvom vzdelávacích a voľnočasových aktivít a vy­tvorenie sietí partnerstiev
 • prostredníctvom projektu Kreatívne centrum Bra­tislava podporí kreatívny priemysel ako jedno z najprogresívnejšie sa rozvíjajúcich odvetví z po­hľadu európskeho i domáceho prostredia, ktoré pri­spieva k rastu ekonomiky
 • oblasť malého a stredného podnikania bude kon­tinuálne podporovať prostredníctvom dotačných schém ako dôležitých nástrojov pre rozvoj regiónu
 • nastaví systém revitalizácie a využívania športo­vísk, telocviční a školských budov vo vlastníctve alebo správe BSK a prostredníctvom projektu „Otvo­rená škola“ sprístupní športové zariadenia a špor­tovú infraštruktúru pre širokú verejnosť, najmä športujúcim deťom a mládeži
 • posilní dotačnú schému na podporu budovania a opravu športovej infraštruktúry, ako aj podporu organizovanej športovej činnosti a športových podujatí zameraných na rôzne športy a aktivity

ŠKOLSTVO, VEDA, VÝSKUM, INOVÁCIE A ŠPORT Pre naplnenie vízie v oblasti školstva, vedy, výsku­mu, inovácie a športu sa BSK zaväzuje, že počas 5-ročného volebného obdobia:

 • bude pokračovať v presadzovaní prepojenia odbor­nej praxe so skutočnými potrebami trhu práce (tzv. duálne vzdelávanie), vytváraní centier odborného vzdelávania a prípravy a podpore odborného školstva prostredníctvom aktívnej spolupráce so zamestná­vateľmi, inovovaním učebných a študijných odbo­rov či zakladaním cvičných školských firiem
 • bude riešiť zlý technický stav školskej infraštruktúry BSK nielen prostredníctvom Integrova­ného regionálneho operačného programu (Centrá odborného vzdelávania a prípravy -Hlinícka, Ivan­ská cesta, Ivanka pri Dunaji, Farského a príprava projektu Račianska), ale aj z vlastných zdrojov
 • zavedie efektívnu a systematickú údržbu škol­ských budov a areálov, vrátane efektívneho ener­getického manažmentu s cieľom dosiahnuť pre­vádzkové úspory vo výdavkoch na elektrinu a teplo
 • zlepší postavenie učiteľov prostredníctvom zvyšo­vania ich finančného ohodnotenia formou od­mien a podpory zvyšovania ich kvalifikácie a moti­vácie
 • zabezpečí dostupnejšie štartovacie bývanie pre učiteľov škôl v pôsobnosti BSK, kde bude pokračo­vať v budovaní a rekonštrukcii ubytovacích kapacít pre učiteľov
 • nastaví úpravu financovania a fungovania stred­ných škôl v pôsobnosti kraja s cieľom zvýšiť kvalitu a atraktivitu ponuky vzdelávania pre žiakov
 • v rámci podpory vedy, výskumu a inovácií spra­cuje aktualizáciu Regionálnej inovačnej stra­tégie (RIS BSK) pre nové programové obdobie v rámci stratégie Smart Region BSK spolu s návr­hom fungovania Inovačného fondu a komplex­ným auditom dát využívaných Úradom BSK (big data) a jeho následným sprístupnením verejnosti
 • rozšíri spoluprácu s univerzitami a akademic­kou obcou za účelom lepšieho uplatnenia absol­ventov župných škôl a prostredníctvom riešenia zadaní, ktoré bude akademická obec vypracovávať pre BSK v rôznych oblastiach
 • vybuduje nadregionálny projekt športového a ro­dinného parku v Petržalke
 • podporí spoluprácu základných, stredných a vy­sokých škôl ako prirodzených partnerov prostred­níctvom vzdelávacích a voľnočasových aktivít a vy­tvorenie sietí partnerstiev
 • prostredníctvom projektu Kreatívne centrum Bra­tislava podporí kreatívny priemysel ako jedno z najprogresívnejšie sa rozvíjajúcich odvetví z po­hľadu európskeho i domáceho prostredia, ktoré pri­spieva k rastu ekonomiky
 • oblasť malého a stredného podnikania bude kon­tinuálne podporovať prostredníctvom dotačných schém ako dôležitých nástrojov pre rozvoj regiónu
 • nastaví systém revitalizácie a využívania športo­vísk, telocviční a školských budov vo vlastníctve alebo správe BSK a prostredníctvom projektu „Otvo­rená škola“ sprístupní športové zariadenia a špor­tovú infraštruktúru pre širokú verejnosť, najmä športujúcim deťom a mládeži
 • posilní dotačnú schému na podporu budovania a opravu športovej infraštruktúry, ako aj podporu organizovanej športovej činnosti a športových podujatí zameraných na rôzne športy a aktivity

 

KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH Pre naplnenie vízie v oblasti kultúry a cestovného ruchu sa BSK zaväzuje, že počas 5-ročného voleb­ného obdobia:

 • v oblasti podpory kultúry bude revitalizovať ná­rodné kultúrne pamiatky vo vlastníctve BSK a iné historické zaujímavosti (budova Malokarpatského osvetového strediska, kaštieľ a park v Malinove, kaštieľ a park v Stupave, synagóga v Senci)
 • začlení národné kultúrne pamiatky do širšieho kontextu života regiónu (cestovný ruch, služby), s čím súvisí vyhľadanie a uzavretie vhodných partnerstiev s podnikateľmi, občianskymi združenia­mi a miestnymi iniciatívami
 • fungovanie kultúrnych inštitúcií BSK postaví na princípe rozvoja v zmysle schválenej strategic­kej vízie za každú inštitúciu, odpočtovanej aj sme­rom k verejnosti, riadenie inštitúcií bude podliehať pravidelným výberovým konaniam na päťročnej báze
 • zabezpečí adekvátnu infraštruktúru a materiál­no-technické vybavenie potrebné pre profesionál­ne fungovanie Bratislavského bábkového divadla, Divadla Ludus, Malokarpatského múzea v Pezinku a jeho pracoviska Múzea Ferdiša Kostku v Stupave, Malokarpatskej knižnice v Pezinku a ďalších
 • naďalej bude strategicky dotovať iniciatívy a ak­tivity v kultúrnom a turistickom sektore prostred­níctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy, ktoré bude aktívne rozvíjať
 • ponúkne nevyužité budovy BSK mestám, obciam a neziskovým organizáciám pre komunitné pro­jekty a kultúrnospoločenské podujatia
 • podporí postupné budovanie infraštruktúry a aktivít v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu
 • bude marketingovo podporovať podujatia v kraji, ktoré majú potenciál prilákať turistov, pričom v spo­lupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu zrealizuje marketingovú kampaň cielenú na oby­vateľov a návštevníkov Viedne, ako aj maďarského, rakúskeho a českého prihraničia
 • vytvorí sieť tematických ciest zameraných na his­torické a technické pamätihodnosti, prírodné je­dinečnosti, vodácky turizmus, turistiku a golf, eko a geoturizmus, vínny turizmus a lokálne produkty, a to aj s podporou externých zdrojov, predovšetkým cezhraničnej spolupráce (projekt Malý Dunaj, pro­jekt SacraVelo, projekt Transdanube, projekt Geopark Malé Karpaty)
 • podporí výstavbu a rekonštrukciu turistickej infraštruktúry, cyklotrás, turistických informačných tabúľ, cykloodpočívadiel, cyklovlaku či turistic­kých náučných chodníkov v lesoch (pravidelná údržba, obnova značenia cykloturistických a turis­tických trás a odpočívadiel, turistický vlak Záhorá­čik, dopravné značenie kultúrnych cieľov a atrakti­vít cestovného ruchu tzv. „hnedé tabule“
 • zabezpečí v spolupráci s Krajskou organizáciou ces­tovného ruchu vytvorenie turistických centier vo všetkých okresných mestách kraja
 • zvýši kvalitu poskytovaných služieb cestovného ruchu lepším prepojením škôl s praxou a kvalitnej­šou prípravou študentov
 • zasadí sa o lepšiu propagáciu kraja prostredníctvom úpravy prehľadnosti informačných webových strá­nok a zlepšenia jazykovej vybavenosti
 • presadí témy cestovného ruchu a kultúry ako priority kraja pri vyjednávaní podmienok čerpania eurofondov po roku 2020

 

KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH Pre naplnenie vízie v oblasti kultúry a cestovného ruchu sa BSK zaväzuje, že počas 5-ročného voleb­ného obdobia:

 • v oblasti podpory kultúry bude revitalizovať ná­rodné kultúrne pamiatky vo vlastníctve BSK a iné historické zaujímavosti (budova Malokarpatského osvetového strediska, kaštieľ a park v Malinove, kaštieľ a park v Stupave, synagóga v Senci)
 • začlení národné kultúrne pamiatky do širšieho kontextu života regiónu (cestovný ruch, služby), s čím súvisí vyhľadanie a uzavretie vhodných partnerstiev s podnikateľmi, občianskymi združenia­mi a miestnymi iniciatívami
 • fungovanie kultúrnych inštitúcií BSK postaví na princípe rozvoja v zmysle schválenej strategic­kej vízie za každú inštitúciu, odpočtovanej aj sme­rom k verejnosti, riadenie inštitúcií bude podliehať pravidelným výberovým konaniam na päťročnej báze
 • zabezpečí adekvátnu infraštruktúru a materiál­no-technické vybavenie potrebné pre profesionál­ne fungovanie Bratislavského bábkového divadla, Divadla Ludus, Malokarpatského múzea v Pezinku a jeho pracoviska Múzea Ferdiša Kostku v Stupave, Malokarpatskej knižnice v Pezinku a ďalších
 • naďalej bude strategicky dotovať iniciatívy a ak­tivity v kultúrnom a turistickom sektore prostred­níctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy, ktoré bude aktívne rozvíjať
 • ponúkne nevyužité budovy BSK mestám, obciam a neziskovým organizáciám pre komunitné pro­jekty a kultúrnospoločenské podujatia
 • podporí postupné budovanie infraštruktúry a aktivít v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu
 • bude marketingovo podporovať podujatia v kraji, ktoré majú potenciál prilákať turistov, pričom v spo­lupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu zrealizuje marketingovú kampaň cielenú na oby­vateľov a návštevníkov Viedne, ako aj maďarského, rakúskeho a českého prihraničia
 • vytvorí sieť tematických ciest zameraných na his­torické a technické pamätihodnosti, prírodné je­dinečnosti, vodácky turizmus, turistiku a golf, eko a geoturizmus, vínny turizmus a lokálne produkty, a to aj s podporou externých zdrojov, predovšetkým cezhraničnej spolupráce (projekt Malý Dunaj, pro­jekt SacraVelo, projekt Transdanube, projekt Geopark Malé Karpaty)
 • podporí výstavbu a rekonštrukciu turistickej infraštruktúry, cyklotrás, turistických informačných tabúľ, cykloodpočívadiel, cyklovlaku či turistic­kých náučných chodníkov v lesoch (pravidelná údržba, obnova značenia cykloturistických a turis­tických trás a odpočívadiel, turistický vlak Záhorá­čik, dopravné značenie kultúrnych cieľov a atrakti­vít cestovného ruchu tzv. „hnedé tabule“
 • zabezpečí v spolupráci s Krajskou organizáciou ces­tovného ruchu vytvorenie turistických centier vo všetkých okresných mestách kraja
 • zvýši kvalitu poskytovaných služieb cestovného ruchu lepším prepojením škôl s praxou a kvalitnej­šou prípravou študentov
 • zasadí sa o lepšiu propagáciu kraja prostredníctvom úpravy prehľadnosti informačných webových strá­nok a zlepšenia jazykovej vybavenosti
 • presadí témy cestovného ruchu a kultúry ako priority kraja pri vyjednávaní podmienok čerpania eurofondov po roku 2020

 

Financovanie a komplexný rozvoj regiónu

Financovanie a komplexný rozvoj regiónu

Rozvoj Bratislavského kraja sčasti obmedzuje nerov­nomerný systém prerozdelenia daní z príjmu na celoštátnej úrovni, ktorý neberie dostatočný ohľad na výzvy metropolitného regiónu. Kritickým faktorom je počet obyvateľov reálne žijúcich na území kraja, ktorý výrazne prevyšuje oficiálne štatistiky. Súčasný systém umožňuje BSK pokrývať len prevádzkové ná­klady súvisiace s výkonom pridelených kompetencií. Na ďalšie rozvojové investície zostávajú minimálne zdroje a ich financovanie musí kraj riešiť cez externé zdroje. Nielen Úrad BSK, ale aj mestá, obce či subjekty vedy a výskumu sú odkázané na financovanie svojich rozvojových politík prostredníctvom štrukturálnych fondov. Preto je nevyhnutné, aby Bratislavský samo­správny kraj kontinuálne ovplyvňoval rokovania o budúcnosti kohéznej politiky po roku 2020.

Našimi hlavnými prioritami sú radikálne zjednodušenie čer­pania eurofondov a posilnenie rozhodovacích právo­mocí regiónov, a to nielen v programoch cezhraničnej spolupráce. Dopravná infraštruktúra, sociálna starostlivosť, životné prostredie a ľudský kapitál sú priorit­né oblasti, do ktorých plánujeme nasmerovať financie z externých zdrojov. BSK disponuje veľkým potenciálom a kapacitami, kto­ré sú hybnou silou hospodárskeho rozvoja regiónu i ce­lého Slovenska. V snahe ich koordinácie a optimálne­ho využitia plánuje Bratislavský kraj spracovať smart stratégiu a vytvoriť regionálnu analytickú jednotku. Tá bude zbierať, spracúvať a vyhodnocovať relevantné údaje nevyhnutné pre finančne efektívnejšie rozho­dovanie svojich volených predstaviteľov a určovanie budúcich rozvojových trendov.

 

Rozvoj Bratislavského kraja sčasti obmedzuje nerov­nomerný systém prerozdelenia daní z príjmu na celoštátnej úrovni, ktorý neberie dostatočný ohľad na výzvy metropolitného regiónu. Kritickým faktorom je počet obyvateľov reálne žijúcich na území kraja, ktorý výrazne prevyšuje oficiálne štatistiky. Súčasný systém umožňuje BSK pokrývať len prevádzkové ná­klady súvisiace s výkonom pridelených kompetencií. Na ďalšie rozvojové investície zostávajú minimálne zdroje a ich financovanie musí kraj riešiť cez externé zdroje. Nielen Úrad BSK, ale aj mestá, obce či subjekty vedy a výskumu sú odkázané na financovanie svojich rozvojových politík prostredníctvom štrukturálnych fondov. Preto je nevyhnutné, aby Bratislavský samo­správny kraj kontinuálne ovplyvňoval rokovania o budúcnosti kohéznej politiky po roku 2020. Našimi hlavnými prioritami sú radikálne zjednodušenie čer­pania eurofondov a posilnenie rozhodovacích právo­mocí regiónov, a to nielen v programoch cezhraničnej spolupráce. Dopravná infraštruktúra, sociálna starostlivosť, životné prostredie a ľudský kapitál sú priorit­né oblasti, do ktorých plánujeme nasmerovať financie z externých zdrojov. BSK disponuje veľkým potenciálom a kapacitami, kto­ré sú hybnou silou hospodárskeho rozvoja regiónu i ce­lého Slovenska. V snahe ich koordinácie a optimálne­ho využitia plánuje Bratislavský kraj spracovať smart stratégiu a vytvoriť regionálnu analytickú jednotku. Tá bude zbierať, spracúvať a vyhodnocovať relevantné údaje nevyhnutné pre finančne efektívnejšie rozho­dovanie svojich volených predstaviteľov a určovanie budúcich rozvojových trendov.

 

Pre naplnenie vízie v oblasti financovania a kom­plexného rozvoja regiónu sa BSK zaväzuje, že počas 5-ročného volebného obdobia:

 • otvorí diskusiu s príslušnými ministerstvami vlády SR o existujúcom systéme a kritériách financova­nia samosprávnych krajov a možnostiach dotácií a grantov zo štátneho rozpočtu na financovanie zásadných rozvojových infraštruktúrnych projektov (doprava, školstvo, sociálna oblasť, zdravotníctvo)
 • zasadí sa za vytvorenie spravodlivejšieho systé­mu prerozdeľovania daní, ktorý bude odrážať špe­cifické výzvy metropolitného regiónu BSK a skutoč­ný počet obyvateľov žijúcich a využívajúcich všetky služby na jeho území
 • zaväzuje sa hľadať systematické riešenia financo­vania ciest na území Bratislavy v spolupráci s mest­skými časťami a hl. m. SR Bratislava
 • spracuje smart stratégiu, ktorá v prospech celého územia jednoznačne prispeje k efektívnejšiemu, ekologickejšiemu, ekonomickejšiemu a adresnej­šiemu napĺňaniu rozvojových politík kraja, ako aj zverených a originálnych kompetencií
 • vytvorí na Úrade BSK regionálnu analytickú jednotku s kontinuálnym budovaním databáz úda­jov, ktoré pomôžu voleným predstaviteľom robiť finančne efektívnejšie a na faktoch založené zodpo­vedné rozhodnutia (na princípe „hodnota za penia­ze“) a zároveň určia budúce trendy rozvoja regiónu
 • bude presadzovať, aby kohézna politika EÚ po roku 2020 bola prístupná pre všetky regióny bez ohľa­du na ich klasifikáciu a ekonomickú vyspelosť, pre­tože aj štatisticky „bohaté“ regióny majú svoje zá­sadné problémy
 • bude presadzovať smerovanie štrukturálnych fondov do prioritných sfér: doprava, životné prostredie, sociálna starostlivosť, ľudské zdroje, výskum a inovácie
 • bude lobovať za revíziu metódy merania rozvinu­tosti regiónov nad rámec ekonomického indiká­tora HDP, s prihliadnutím na reálnu úroveň stavu infraštruktúry v regióne
 • bude presadzovať posilnenie postavenia Rady partnerstva pre IROP (v budúcnosti tzv. „rady regió­nu“), aby po roku 2020 v spolupráci so všetkými relevantnými aktérmi spolurozhodovala o financo­vaní projektov z eurofondov na území BSK
 • bude presadzovať navýšenie finančných zdrojov pre programy cezhraničnej spolupráce a posilne­nie rozhodovacích právomocí regiónov v cezhranič­ných programoch
 • bude presadzovať silné postavenie regiónov pri prí­prave, schvaľovaní a implementácii kohéznej politi­ky po roku 2020
 • zasadí sa o výrazné zjednodušenie kohéznej poli­tiky pre prijímateľov
 • v rámci členstva v Európskom výbore regiónov bude aktívne presadzovať záujmy BSK

 

Pre naplnenie vízie v oblasti financovania a kom­plexného rozvoja regiónu sa BSK zaväzuje, že počas 5-ročného volebného obdobia:

 • otvorí diskusiu s príslušnými ministerstvami vlády SR o existujúcom systéme a kritériách financova­nia samosprávnych krajov a možnostiach dotácií a grantov zo štátneho rozpočtu na financovanie zásadných rozvojových infraštruktúrnych projektov (doprava, školstvo, sociálna oblasť, zdravotníctvo)
 • zasadí sa za vytvorenie spravodlivejšieho systé­mu prerozdeľovania daní, ktorý bude odrážať špe­cifické výzvy metropolitného regiónu BSK a skutoč­ný počet obyvateľov žijúcich a využívajúcich všetky služby na jeho území
 • zaväzuje sa hľadať systematické riešenia financo­vania ciest na území Bratislavy v spolupráci s mest­skými časťami a hl. m. SR Bratislava
 • spracuje smart stratégiu, ktorá v prospech celého územia jednoznačne prispeje k efektívnejšiemu, ekologickejšiemu, ekonomickejšiemu a adresnej­šiemu napĺňaniu rozvojových politík kraja, ako aj zverených a originálnych kompetencií
 • vytvorí na Úrade BSK regionálnu analytickú jednotku s kontinuálnym budovaním databáz úda­jov, ktoré pomôžu voleným predstaviteľom robiť finančne efektívnejšie a na faktoch založené zodpo­vedné rozhodnutia (na princípe „hodnota za penia­ze“) a zároveň určia budúce trendy rozvoja regiónu
 • bude presadzovať, aby kohézna politika EÚ po roku 2020 bola prístupná pre všetky regióny bez ohľa­du na ich klasifikáciu a ekonomickú vyspelosť, pre­tože aj štatisticky „bohaté“ regióny majú svoje zá­sadné problémy
 • bude presadzovať smerovanie štrukturálnych fondov do prioritných sfér: doprava, životné prostredie, sociálna starostlivosť, ľudské zdroje, výskum a inovácie
 • bude lobovať za revíziu metódy merania rozvinu­tosti regiónov nad rámec ekonomického indiká­tora HDP, s prihliadnutím na reálnu úroveň stavu infraštruktúry v regióne
 • bude presadzovať posilnenie postavenia Rady partnerstva pre IROP (v budúcnosti tzv. „rady regió­nu“), aby po roku 2020 v spolupráci so všetkými relevantnými aktérmi spolurozhodovala o financo­vaní projektov z eurofondov na území BSK
 • bude presadzovať navýšenie finančných zdrojov pre programy cezhraničnej spolupráce a posilne­nie rozhodovacích právomocí regiónov v cezhranič­ných programoch
 • bude presadzovať silné postavenie regiónov pri prí­prave, schvaľovaní a implementácii kohéznej politi­ky po roku 2020
 • zasadí sa o výrazné zjednodušenie kohéznej poli­tiky pre prijímateľov
 • v rámci členstva v Európskom výbore regiónov bude aktívne presadzovať záujmy BSK